Destinatiemarketing
Toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de economie en werkgelegenheid binnen onze regio. Door de Kop van Noord-Holland nog beter op de kaart te zetten als toeristische trekpleister wil De Kop Werkt! bijdragen aan het verhogen van het aantal toeristische bezoeken. Dit doen we door de reputatie te versterken, de ervaring en beleving te verbeteren en de kwaliteit van het toeristische aanbod te verhogen. De ambitie is om de Kop van Noord-Holland uit te laten groeien tot één van de vijf belangrijkste toeristische regio’s van Nederland.

Project 711

Destinatiemarketing

Doelstelling

Met de Kop van Noord-Holland een plek in de top-vijf van toeristische regio’s binnen Nederland bemachtigen; dat is de ambitie van het project Destinatiemarketing. Met behulp van een regioprofiel en gerichte promotie, willen we de vindbaarheid van het bestaande aanbod verbeteren en de Kop van Noord-Holland duidelijker onderscheiden van andere toeristische regio’s. Hiervoor vinden activiteiten plaats die erop gericht zijn (potentiële) bezoekers van buiten de regio te verleiden tot een bezoek aan of verblijf in de Kop van Noord-Holland en die bezoekers aanmoedigen langer te blijven en uitgaven te verhogen.

Voortgang en werkzaamheden

Naast stijgende bezoekersaantallen van de website is ook op sociale media (Instagram en Facebook) duidelijk meer activiteit te zien. Het meten van bezoekersaantallen en uitgaven is momenteel nog niet mogelijk. Samen met uitvoeringsorganisatie Holland boven Amsterdam en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan het opzetten van een monitor om een goed beeld te krijgen van deze gegevens.

In de voorjaarscampagne stond de bloemenlijn centraal, onder de noemer ‘Tulpen in de Kop’. Een aantal ondernemers uit de bollensector heeft binnen dit thema de handen ineengeslagen en een folder ontwikkeld waarin een totaalaanbod voor bezoekers en toeristen onder de aandacht gebracht wordt. Er is goed gescoord met acties waarbij een helikoptervlucht boven de tulpen of een bijzondere overnachting gewonnen kon worden.

In de zomercampagne stonden de kustlijn, waterlijn en Hollandse Historielijn centraal en is onder meer een winactie georganiseerd met een bijzondere overnachting. In de najaarscampagne is vooral aandacht besteed aan winkelen, het culinaire aanbod en winterse dagjes uit in de regio. Ook hier was een winactie aan gekoppeld. De najaarscampagne duurt tot februari 2020. Via deze link zijn de resultaten van de campagnes in 2019 in te zien.