Voorwoord

Voorzitter De Kop Werkt

Hennie
‌Huisman

We kijken met grote tevredenheid naar wat we met elkaar hebben bereikt binnen De Kop Werkt!.

Verschillende lokale projecten zijn goed van de grond gekomen. Ik noem het vaarroutenetwerk rond knooppunt Kolhorn, het dorpsplein in Huisduinen, de dorpsontwikkeling in Oudesluis en de entree van duindorp De Koog op Texel. Daarnaast zijn er de regionale opdrachten.

Om de vacatures in onze regio in te kunnen vullen is binnen Match 2020 het platform ‘Op Kop!’ gelanceerd. Filmpjes, informatie en natuurlijk vacatures worden hier onder de aandacht gebracht. Verder worden scholen en jongeren warm gemaakt voor bepaalde beroepen en carrières. Zo hebben we de ‘TuinbouwBattle’ georganiseerd waarbij basisschoolleerlingen leren tulpen te kweken. We hopen daarmee ook liefde voor het werken in de bollensector te kweken. Met het jaarlijkse PET-evenement (Promotie Evenement Techniek) doen we hetzelfde voor technische beroepen.

Voor ontwikkeling van de havens is een langere adem nodig. Binnen deze opdracht werken marine, bedrijven, gemeenten en de provincie aan een gezamenlijke aanpak. Verder werken we nauw samen op het gebied van bereikbaarheid. De provincie speelt ook hier een belangrijke rol. Door De Kop Werkt! zijn de lijnen kort en ligt de focus op deze belangrijke opgaven. De samenwerking loopt tot eind 2020. We willen de samenwerking graag voortzetten na 2020. De vier gemeenten hebben hiervoor een regioakkoord opgesteld, waarin ook belangrijke thema’s als wonen en duurzaamheid duidelijk aan bod komen. Op basis van dit akkoord willen we verder met ‘De Kop Groeit’!

Hennie Huisman
Voorzitter De Kop Werkt!